top of page

ספר ילדים קלאסי בחרוזים. אוסף סיפורים על הדוד שמחה, הדוד הכי מצחיק ומבולבל בסביבה. הילד בסיפור מספר על מערכת היחסים האוהבת שלו עם דודו שמחה, על השמחה, האופטימיות, והנתינה העצומה שלו לסביבתו. 

דודי שמחה / ע. הלל