top of page

גרג הפלי הוא ילד שמתחיל ללמוד בחטיבת הביניים. מסביבו בריונים וילדים וילדות מופרעים ומעצבנים. זהו היומן שמלווה אותו בשנתו הראשונה בחטיבה.

יומנו של חנון - רב מכר מצחיק שכל ילד יו