top of page

לילה טוב ירח הוא סיפור ערש מומלץ שמאז 1947 מרדים דורות של ילדים. במהלך הספר הילד נפרד מהחפצים בחדרו באמירת לילה טוב לפני שהוא הולך לישון.

לילה טוב ירח / מרגרט וייז בראון - קשיח