top of page

הספר מזמין את הילדים לזמן הודיה מרומם ומרגש. תודה לפרחים, לעצים, לאדמה, למים, לשמש וגם לחברים ולמשפחה שלי, ולסיום תודה לספר.

הטקסט מופיע בספר בשתי גרסאות: לבן בלשון זכר, ולבת בלשון נקבה.

תודה / דתיה בן דור