top of page

ספרי פעוטות וספרי תינוקות: 0-3

 ספרים לפעוטות ולתינוקות, מומלצים לגילאי 0-3 באהבה
.ספרי פעוטות וספרי תינוקות, סיפור לפני השינה, ספרי ילדים מוכרים ספרי ילדים עם מסר, ספרי ילדים מוכרים וקלאסיקות לילדים
מגיעים בעיקר בדפים קשיחים שמתאימים לתינוקות שאוהבים לשחק עם הספר ללא חשש מקריעה וישמרו בקלות לאחים הבאים

bottom of page