top of page

ספר צבעוני ובחרוזים המסייע לילדים להכיר את כל סוגי כלי הרכב, באמצעות קבוצה של חיות מצחיקות שמטיילות: אחת ברכבת, אחרת במכונית ובסוף כולם נוסעים ונהנים.

אנחנו מטילים / אמי רובינגר - קשיח