top of page

אנציקלופדית חיות המכילה כ-70 תמונות מקסימות וצבעוניות של חיות.

האנציקלופדיה מלמדת את הפעוטות לזהות את החיות ומעשירה את אוצר המילים שלהם.