top of page

אנציקלופדית צבעים המכילה כ-90 תמונות מקסימות וצבעוניות של מושגים בנושא צבעים.

האנציקלופדיה מעשירה את אוצר המילים של הפעוטות.

אנציקלופדית הצבעים הראשונה ש