top of page

הדס אוספת גרוטאות ובונה מהן בחשאי המצאות חכמות, אבל לא תמיד ההמצאות שלה מצליחות. שהיתה קטנה, המציאה לדודים שלה מכנסיים שעפים לחלל ומכשיר שמנקנק נקניקיות עם חרדל. אך מאז שדוד צבי צחק מהמצאתה, היא נעלבה והחליטה שלא תראה את המצאותיה לאיש - עד שיום אחד הגיעה לביקור קרובת משפחה רחוקה בשם הדס