top of page

בספר הרביעי, טפיטי ופינזל מגלים מפת אוצר עתיקה שהשאיר הסבא רבא רב רב רבא לפני המון שנים והם מחליטים לצאת לחפש את אוצר הזהב. בדרך השניים פותרים בעיות עם רעיונות משונים ומוצלחים ונקלעים להרפתקאות מרתקות!

ראשית קריאה, מנוקד ומרווח, מתאים לקריאה עצמאית בכיתות א'-ג'.

טפיטי 4 ואוצר הזהב של הסבא רבא רב רב רבא / יוליה במה