top of page

כספיון הדג הכסוף הקטן מבחין יום אחד בגוש גדול שנראה כמו הר. כאשר מתגלה שההר הוא לוויתן צעיר שבוכה כיוון שאיבד את הוריו. הלוויתן זוכה למצוא את הוריו בשל שיתוף הפעולה בין חבריו של כספיון, הדגים הקטנים המתגייסים למשימה. כספיון לומד גם לקבל את השונה ממנו ולא לפחד ולחשוש מהלא מוכר. הערכים שמודגשים בסיפור הם: חברות, אומץ לב שייכות וקבלת השונה.