top of page

המפלצות טורפות פירות, מתפוז ועד אשכולית, מתאנה ועד בננה, מאגס ועד אננס, מתות ועד דובדבן. ספר שמסייע לפעוטות להכיר את כל סוגי הפירות בעזרת השלמת חרוזים ואיורים מקסימים!

מפלצות ופרות / אמי רובינג