top of page

אוסף שירי פעוטות ביניהם: השפן הקטן, עוגה עוגה, יש לנו תיש, מאחורי ההר ועוד ועוד...

ספר חובה להיכרות עם שירים קלאסיים מקסימים לפעוטות.

 

עוגה עוגה - שירי פעוטות - קשיח