top of page

לעוזי יש חור באחת השיניים. בתוך החור גרים קריוס ובקטוס - שני יצורים שאוהבים במיוחד ממתקים ודברים טובים. ספר מצחיק וקליל שמלמד ילדים על החיידקים שיש בשיניים ועל החשיבות של צחצוח שיניים.