top of page

מתן מתכונן לצאת לגן. הוא נפרד מההורים ומהכלב נוח, ולוקח איתו כל מה שצריך. בדרכו לגן מתן פוגש חברים והפתעות, ובלי לשים לב מאבד את כל הדברים שלקח איתו. החפצים של מתן התפזרו לאורך הדרך אך משמחים את כל מי שמוצא אותם. רק כשמתן מגיע לגן הוא מבין שהדברים נעלמו - אבל נוח הכלב מגיע להציל את המצב. סיפור מקסים ועשיר בדמיון ובאופטימיות.