top of page

שחר יודעת מה היא רוצה שאבא שלה יציר, אבל היא עדיין קטנה ואינה יודעת לדבר. אז היא אומרת "דה! דה! דה!" ואבא מצייר עבורה קרפדה וחסידה ונדנדה. אבל שחר עדיין לא מרוצה. האם אבא יפתור בסוף את החידה?

הספר נכתב על ידי שני אבות שמספרים סיפור מלא הומור ואהבה על הנאה שאפשר להפיק, בכל גיל, ממשחקי מילים. 

סיפור על מילה שחסרה לה התחלה / טל חן ואביאל בסיל