top of page

גברת בלום קרובה מאוד להגשים את חלומה הגדול: להיות השליטה היחידה על הטירה, על המפעלים ועל החתול הפלאי של ארתור ג'רום אומנם חלק מהדברים ניתנו לה מחוסר ברירה, והיא גם הבטיחה להחזיר, אבל למה להיות קטנוניים? השלטון כל כך מתאים לה, וגברת בלום היתה יכולה להינות ממנו מאוד, אם רק לא היתה מופעה לפתע בטירה גברת בלום נוספת, מרשעת ושתלטנית לא פחות. 

 

עוד הפרתקה מותחת עם החתול המופלא כראמל, שכבש את ילדי ישראל ומככב גם בסדרת קומיקס חדשה.

 

מאירה ברנע גולדברג, ספר כראמל 8 סיפור המשך על ילד רגיל וחתול מיוחד (או להפך?) רובי וכראמל יוצאים יחד להרפתקאות. סדרה לילדי בית הספר היסודי. לא מנוקד.

כראמל 8 גברת בלום שולטת / מאירה ברנע גולדברג

</