top of page

אמי רובינגר: 
אמי רובינגר כתב ספרי ילדים קסומים, קליטים, מתחרזים, מעשירים את השפה העברית. עלילות קצרות פשוטות שמתאימות לקשב ולקצב ולתחומי העניין של הקטנטנים. אל תוורו על ספרי עמי רובינגר בסיפרייה הביתית שלכם.

מומלץ על ידי שלומית שוסטר מתפתחים ביחד- 

מומחית להתפתחות תינוקות.

מארז אמי רובינגר