top of page

לקראת עונת החורף כל החיות ביער אוגרות מזון ומתכוננות - חוץ מסיריל, הסנאי הבליין, שחגג כל ימות השנה במקום לעבוד. כשסיריל מבין שלא נותר לו אוכל לחורף, הוא יוצא במרדף אחר איצטרבול בודד שנותר על אחד הענפים, אך הוא לא היחיד שרודף אחריו.

הסיפור מכיל מסר על החשיבותם של וויתור ופשרה, עזרה לזולת ועל חברות אמיתית.