top of page

כל הספרים שלנו

ספרי ילדים וספרי תינוקות לגילאי 0-5, ספרי ראשית קריאה. שמטרתם: פיתוח הדמיון, הסקרנות והקשב. התפתחות אוצר מילים, שפה ועוד.. מכל הסופרים המוכרים. למבחר כל הספרים שלנו גללו מטה.

bottom of page